OFERTA EDUCATIVA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - ESO

 

    El Col·legi Sant Antoni Abat pretén oferir un servei educatiu que, d'acord amb la concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, sigui capaç de satisfer les demandes i expectatives de la nostra societat, cada cop més oberta i plural.

 

És per això que:

 

Volem Ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats afectives, intel·lectuals i físiques de l'alumnat

 

Volem Educar la seva dimensió social promoure la seva inserció al món, de manera responsable i constructiva

 

Volem Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona

 

Volem Implantar els valors de respecte i tolerància, base de la convivència

 

Volem Orientar als alumnes en la descoberta i la realització del seu propi projecte de vida

eso1

 

DSC_1162llucmini

 

disciplina_eso