Servei de menjador

En poden fer ús tots els alumnes del centre. Hi haurà dos torns de menjador: el primer per EP i el segon per ESO, BAT i CFGM.

 

El pagament del menjador es farà mitjançant tiquets diaris o mensuals que es podran adquirir a la Secretaria del Centre. El preu del tiquet inclou el dinar i el servei de monitors/es.

En els dos torns hi haurà mestres i monitors/es amb l’objectiu de fomentar que els alumnes adoptin bons hàbits d’alimentació i de convivència.

menjador02

Cada matí, en arribar al col·legi, es deixarà el tiquet a la bústia del menjador abans de les 10h. L’alumne no es podrà quedar a dinar el dia que acumuli 5 retards en el lliurament del tiquet de menjador.

Els alumnes mensuals que puntualment no hagin de fer ús del menjador, ho notificaran amb un escrit dels pares a la Secretaria del Centre.
Els dies que es realitzin sortides culturals organitzades pel centre, els alumnes mensuals gaudiran del servei de pic-nic pel mig dia. Així mateix, els altres alumnes que desitgin disposar d’aquest servei hauran de comprar el tiquet del pic-nic a Secretaria amb tres dies d’antelació.

menjador04

Normes de menjador

El menjador és un lloc de convivència i per això s’ha de respectar la normativa següent:
- Fer fila i entrar puntualment amb els monitors/es
- Tractar de forma respectuosa al personal encarregat del menjador
- Menjar tota la ració servida
- Menjar amb correcció i seguir les normes i observacions dels monitors
- Participar en la recollida i mantenir l’ordre de les taules
- Tenir un to de veu adequat i no canviar-se del lloc assignat
- No emprar el telèfon mòbil dins el menjador

 

La utilització del servei de menjador implica l’acceptació i compliment d’aquestes normes. La no acceptació o incompliment,  podrà comportar sancions que seran imposades al moment pels mestres o monitors de menjador. Aquestes sancions podran arribar a la privació temporal o definitiva de l'ús del servei de menjador.

 

Menús

 

Informació de la presència de possibles al·lèrgens en el menú

allergens

 

MENÚ

Servei de guarderia

 

El servei de guarderia s’ofereix per a tots aquells alumnes que hagin d'arribar abans de l’inici de les classes de l’escola.

 

El servei de guarderia s'ofereix diàriament de les 7:30h a les 9h, però també pot ser utilitzat els dimecres i dijous de 12h a 13h, abans de dinar, per aquells alumnes que no puguin sortir abans de l’escola.

 

En temps de guarderia hi ha un monitor o monitora que s’encarrega de tenir cura dels infants, de fer activitats lúdiques i també de que arribin d’hora a classe.

Durant aquesta hora i mitja els infants poden jugar a diferents jocs de taula, fer construccions, pintar, llegir, etc. En acabar el servei de guarderia els alumnes han d’arreconar tot el material amb el que han estat jugant i anar a fer filera al pati per esperar el seu mestre.

 

A principi de curs els alumnes que es queden a guarderia s’encarreguen, juntament amb la monitora o monitor, de redactar unes normes de convivència que hauran de respectar durant tot el curs. Aquestes estan penjades a la biblioteca per poder recordar-les quan vulguin.

 

El pagament de la guarderia es fa mitjançant tiquets diaris o mensuals que es poden adquirir a la secretaria del centre.

 

    guarderia1     guarderia4     guarderia2

 

Servei de biblioteca del centre

 

La Biblioteca del col·legi és un servei de suport a l’estudi i a la docència en general que pretén facilitar l’accés de tota la comunitat educativa a la informació bibliogràfica i documental disponible.

Els serveis que ofereix aquest curs són:

 

Servei de préstec

Amb aquest servei s’ofereix la possibilitat de treure de la biblioteca els diversos documents. Està adreçat a alumnes, pares, professors i resta del personal.

Horari: dilluns i dimecres de 15h a 17h

 

Aula d’estudi

La biblioteca és l’espai ideal per a l’estudi i per al foment de la lectura. Hi podreu llegir tota mena de llibres, fer els deures i estudiar.

Horari: dilluns i dimecres de 15h a 17h  

 

    biblioteca2       biblioteca3

 


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 15-16

Coordinadora d'activitats extraescolars

Arantxa Lorente

 

Reunions informatives

Robotix: dimecres 16 de setembre a les 14:00h a l'aula de 6èA. Preinscripcions per telèfon.

Aloha: dijous 17 de setembre a les 14:00h a l'aula de 6èA. Preinscripcions per telèfon.

Preinscripcions activitats CIRE: dijous 17 i divendres 18 de setembre de 13:30h a 14:30h a la biblioteca

 

robotix1  

 

robotix2

 

cire

  

aloha
 
 Les activitats extraescolars que el centre ofereix per aquest curs són organitzades i gestionades per CIRE i ALOHA que compten amb una dilatada experiència en l'organització de tallers i activitats.

 

CURS PREPARATORI PER A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (Organitzada pel centre)

 

Curs de preparació per a les Famílies Professionals de:

- Administració i Gestió        - Hoteleria i Turisme

- Comerç i màrqueting          - Serveis socioculturals i a la Comunitat

 

Monitors: Joana Bonnín - Domènec Elvira

 

Per a més informació i inscripció passeu per la secretaria del centre