Servei de menjador

En poden fer ús tots els alumnes del centre. Hi haurà dos torns de menjador: el primer per EP i el segon per ESO, BAT i CFGM.

 

El pagament del menjador es farà mitjançant tiquets diaris o mensuals que es podran adquirir a la Secretaria del Centre. El preu del tiquet inclou el dinar i el servei de monitors/es.

En els dos torns hi haurà mestres i monitors/es amb l’objectiu de fomentar que els alumnes adoptin bons hàbits d’alimentació i de convivència.

menjador02

Cada matí, en arribar al col·legi, es deixarà el tiquet a la bústia del menjador abans de les 10h. L’alumne no es podrà quedar a dinar el dia que acumuli 5 retards en el lliurament del tiquet de menjador.

Els alumnes mensuals que puntualment no hagin de fer ús del menjador, ho notificaran amb un escrit dels pares a la Secretaria del Centre.
Els dies que es realitzin sortides culturals organitzades pel centre, els alumnes mensuals gaudiran del servei de pic-nic pel mig dia. Així mateix, els altres alumnes que desitgin disposar d’aquest servei hauran de comprar el tiquet del pic-nic a Secretaria amb tres dies d’antelació.

menjador04

Normes de menjador

El menjador és un lloc de convivència i per això s’ha de respectar la normativa següent:
- Fer fila i entrar puntualment amb els monitors/es
- Tractar de forma respectuosa al personal encarregat del menjador
- Menjar tota la ració servida
- Menjar amb correcció i seguir les normes i observacions dels monitors
- Participar en la recollida i mantenir l’ordre de les taules
- Tenir un to de veu adequat i no canviar-se del lloc assignat
- No emprar el telèfon mòbil dins el menjador

 

La utilització del servei de menjador implica l’acceptació i compliment d’aquestes normes. La no acceptació o incompliment,  podrà comportar sancions que seran imposades al moment pels mestres o monitors de menjador. Aquestes sancions podran arribar a la privació temporal o definitiva de l'ús del servei de menjador.

 

Menús

 

Informació de la presència de possibles al·lèrgens en el menú

allergens

 

MENÚ