Ajudes de menjador. Curs 17-18

 

Destinataris: Alumnes matriculats durant el curs 2017-2018 a Educació Primària i Secundària i que utilitzin el servei de menjador regularment

 

Terminis de presentació: Fins dia 23 de juny de 2017

 

Com sol·licitar-la: Mitjançant la pàgina web de la Conselleria d'Educació

 

Enllaç Pàgina web de la Conselleria d'Educació
 

Petició de títols

 

Un cop superats els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius, els alumnes heu de sol·licitar l'expedició del títol i fer el corresponent pagament de taxes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

 

Cal aportar a la Secretaria del centre:

- fotocòpia del DNI

- fotocòpia del llibre de família nombrosa (si és el cas)

- l'exemplar per l'administració del Model 046 com a justificant del pagament

 

Per abonar les taxes heu d'anar a la web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on seleccionareu:

 

Per a BAT

- Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

- Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

- Batxillerat: expedició del títol (tenint present si sou família nombrosa o no)

 

Per a Gestió Administrativa

- Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

- Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

- Formació Professional (sistema educatiu)

- Expedició de títol de tècnic (tenint present si sou família nombrosa o no)

 

Titulacions

 

TÍTOLS DE CATALÀ

Els alumnes que varen finalitzar els estudis d'ESO i de Batxillerat durant els cursos 11-12, 12-13 i 13-14 poden passar per secretaria a recollir la titulació corresponent.

 

TÍTOLS DE GRADUAT EN ESO

Els alumnes que finalitzaren l'ESO durant els cursos 09-10, 10-11, 11-12, 12-13 i 13-14 poden passar per secretaria a recollir els corresponents títols.

 

 Venda de llibres de text. Curs 2011-2012

Els llibres es posaran a la venda al Col·legi en les dates proposades més avall:

 Dia 05/09: 1r, 2n i 3r d'EP (de 9h a 14h)
Dia 06/09: 4t, 5è i 6è d'EP (de 9h a 14h)
 
Dia 07/09: 1r i 2n d'ESO (de 9h a 13h)
Dia 08/09: 3r i 4t d'ESO (de 9h a 13h)
 
 Dia 09/09: 1r i 2n de BAT (de 9h a 13h)
 
   Dia 20/09: Gestió Administrativa(CFGM) (de 11h a 13h)
 

AECOM

 

AECOM és l'Associació d'Ajuda a l'Acció Educativa i Cultural del Bisbat de Mallorca, que pretén millorar la qualitat de la formació acadèmica, humana i religiosa dels nostres alumnes, així com les infrastructures i manteniment del nostre Centre.

 

Darreres actuacions finançades amb les vostres aportacions d'AECOM :

 

  a)  Millora de la qualitat educativa

- Suport a l’Educació Primària a les àrees de matemàtiques i llengua
- Reforç de la llengua anglesa a l’Educació Primària
- Hores d’estudi dirigit, biblioteca, reforç a EP i ESO
- Conversa en llengua anglesa a l’Educació Secundària
- Concertació del Batxillerat per poder finalitzar els estudis al nostre Centre
- Formació del professorat per millorar la tasca educativa
- Reconeixement a l’alumnat que finalitza l’ESO i BAT
- Tenim en projecte la millora de la comunicació amb les famílies mitjançant les noves tecnologies

 

 b)  Creació de noves infrastructures i espais

- Quatre aules per Batxillerat i quatre aules per Educació Primària
- Aules de desdoblaments a l’ESO
- Dos despatxos per tutories i nova sala de visita de pares i mares
- Supressió de barreres arquitectòniques (rampa i ascensor) i la construcció de les escales
  d’emergència
- Insonorització del menjador dels alumnes i millores als banys de la 1ª planta
- Nova instal·lació de gas natural amb la conseqüent adaptació de les calderes de calefacció existents
  i una nova instal·lació de calefacció pel nou edifici
- Una nova Sala d’Actes a punt d’acabar i un espai cobert al pati en projecte

  

c)  Dotació de recursos materials
- Mobiliari per a les aules
- Canons i portàtils amb connexió Wifi a les aules
- Renovació del material informàtic del centre
- Assecadors de mans als banys
- Renovació de la xarxa metàl·lica i bevedors del pati
- Renovació de les instal·lacions elèctriques per ampliació de potència

Pàgina 2 de 2

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001 - Fax: 971 429 082
info@csantantoniabat.com

Please publish modules in offcanvas position.