Recollida d'oli - Claki

   Dins el nostre Projecte ecoambiental i per tal de contribuir a la conservació del medi ambient participem en el programa de reciclatge d’olis vegetals per a la seva transformació en Biodièsel, implicant els nostres alumnes en la seva recollida:

- Els alumnes reben un Claki per a la recollida de l’oli vegetal utilitzat a ca seva

- Quan el Claki està ple, el tornen a l’escola ben tancat i en recullen un altre

El Biodièsel, presenta les següents característiques:

- Es pot utilitzar en qualsevol motor dièsel allargant la seva vida útil al ser més lubricant
- Emet 5 vegades menys CO2 a l’atmosfera que el dièsel procedent del petroli i per tant redueix la
  contaminació atmosfèrica
- Redueix les emissions de compostos cancerígens com PAH i PADH a l’atmosfera
- No conté sofre i és 100% biodegradable
- Transforma un residu en energia, donant-li un segon ús
- Ens permet reduir la dependència dels combustibles fòssils

Llençar l’oli per l’aigüera provoca problemes com:

- La contaminació de l’aigua
- L’obstrucció de canonades i del sistema de clavegueram
- El mal funcionament i la ineficiència de les estacions depuradores d’aigua 
 

flor5a

oli4 oli3
     

 

Projecte Ecoambiental

   El Col·legi Sant Antoni Abat participa en el Programa de centres ecoambientals promogut per les conselleries d’Educació i de Medi Ambient.

   Per això, dins el Pla anual d’acció ecoambiental definim objectius amb els seus indicadors associats per tal de mesurar i avaluar les millores mediambientals del centre.

flor1 eco fulles5

 

   Pretenem que tota la comunitat educativa sigui conscient de la importància d’aquesta tasca i participi d’aquest projecte. Treballem aspectes d’anys anteriors i altres de nous, relacionats amb el manteniment de l’entorn i la gestió sostenible dels residus i recursos, així com la difusió d’aspectes relacionats amb la biodiversitat i el paisatge.

12 eco 2 moli1 12 eco 3

 

 L’hort de l’escola desperta la curiositat dels alumnes i ajuda a treballar tot un seguit de temes relacionats amb el medi ambient (aprofitament de residus, reciclatge i compostatge, gestió de l’aigua, agricultura ecològica, etc.)

12 eco 1 bolets2
 

Algunes de les actuacions van encaminades a:

- Millorar els hàbits alimentaris, fomentant la ingesta de fruites, verdures i altres aliments claus per
  un creixement equilibrat
- Separació dels residus per al seu posterior reciclatge
- Recollida de piles
- Recollida d'oli domèstic
- Supressió del paper d’alumini i foment de l’ús de carmanyoles

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]

Contacte

Sant Joan de la Creu, 58
07198 Son Ferriol - Palma de Mallorca
Tel: (+34) 971 426 001
             (+34) 627 780 600
      Fax: 971 429 082
info@csantantoniabat.com

Please publish modules in offcanvas position.