FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

Els alumnes del curs 13-14 han finalitzat les pràctiques en empreses que s'han realitzat durant el darrer trimestre del curs i sense les quals no podrien haver obtingut el títol de Tècnic en Gestió Administrativa.

 

Aquí teniu algunes fotos dels diversos alumnes a les respectives empreses i enllaços a les mateixes.

 

fct

 

Frau Automóviles, SL

Magic Asesores, SLL

Esports 85

Gestvalua Consultores y Abogados, SL

Imprenta Bahía, SL

Nortempo

Autoescuela Salas

Representacions AMIDA, SL

TOP GSE Airports, Aircrafts and more, SL

Teleco

Distribuidora Rotger, SL

BMN

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]