Horari de Secretaria

 
 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

8.50 a 13h

8.50 a 13h

8.50 a 13h

8.50 a 13h

8.50 a 13h

Tarda

-----

15 a 17.30h

-----

-----

-----

              Durant els mesos de juny, juliol i setembre l'horari  serà de 8.50 a 13h

 

Venda llibres de text. Curs 18-19

 
Amb el propòsit de facilitar-vos la compra dels llibres de text al Centre posem en funcionament el sistema de reserva de LOTS COMPLETS de llibres.

Reserveu el lot complet i us evitareu les esperes; si esteu al corrent de les quotes d’AECOM us beneficiareu d’un descompte del 10%

Si esteu interessats en adquirir el LOT COMPLET podeu fer-ho de dia 10 a dia 25 de juliol passant per la secretaria del centre. La forma de pagament pot ésser:

- En efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit fins el 25 de juliol de 2018.
- Per transferència bancària fins el 25 d’agost de 2018.

El dia 5 de setembre de 10 a 13 hores podreu passar a recollir els lots reservats de llibres per la biblioteca del centre, presentant el rebut DE RESERVA i el justificant de pagament.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 cartell llibres
 
  EP 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs
  ESO 1r curs 4t curs
  BAT 1r curs 2n curs
  CFGM 1r curs 2n curs

 

  Material escolar EP
  1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5è curs 6è curs

 

Circulars. Curs 17-18

 
Circular EP (29/09/17):  Inici mes d'octubre
Circular General (13/10/17):  Ús del mòbil al centre
Circular General (20/10/17):  Usuaris i contrasenyes Gestib
Circular General (14/12/17):  Nadal
Circular General (10/01/18):  Sant Antoni
Circular General (29/01/18):  Hàbits saludables
Circular General (06/02/18):  Sa Rueta
Circular General (23/02/18):  Enregistrament projecte educatiu
Circular EP (22/03/18):  Preparació Pasqua
Circular General (09/04/18):  Informació menjador
Circular ESO (17/04/18):  Portes obertes
Circular EP (02/05/18):  Nou horari curs vinent
Circular ESO (11/05/18):  Chromebooks curs vinent
Circular General (23/05/18): Ajuts menjador curs vinent
Circular General (25/05/18): Quotes alumnes
Circular ESO (25/05/18): Suspensió sortida
Circular EP (30/06/18):  Final de curs EP
Circular ESO (30/06/18):  Final de curs ESO
Circular General (01/06/18):  Venda de llibres

 

Petició de títols

 

Un cop superats els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius, els alumnes heu de sol·licitar l'expedició del títol i fer el corresponent pagament de taxes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 
Cal aportar a la Secretaria del centre:
  • fotocòpia del DNI
  • fotocòpia del llibre de família nombrosa (si és el cas)
  • l'exemplar per l'administració del Model 046 com a justificant del pagament que obtindreu en finalitzar el procés. Si no heu imprès el justificant, en podeu obtenir una còpia aquí.

Per abonar les taxes heu d'anar a la web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on seleccionareu:

 Per a BAT
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
  • Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
  • Batxillerat: expedició del títol (tenint present si sou família nombrosa o no)
 
Per a Gestió Administrativa
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
  • Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
  • Formació Professional (sistema educatiu)
  • Expedició de títol de tècnic (tenint present si sou família nombrosa o no)

 

Titulacions

 

TÍTOLS DE CATALÀ

Els alumnes que varen finalitzar els estudis d'ESO i de Batxillerat durant els cursos 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 i 16-17 poden passar per secretaria a recollir la titulació corresponent.

TÍTOLS DE GRADUAT EN ESO

Els alumnes que finalitzaren l'ESO durant els cursos 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 i 14-15 (aprovats per juny de 2015) poden passar per secretaria a recollir els corresponents títols.

TÍTOLS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Els alumnes que finalitzaren els estudis de Gestió Administrativa abans de desembre de 2010 poden passar per l'IES Son Pacs a recollir el corresponent títol. 

 

AECOM

 

AECOM és l'Associació d'Ajuda a l'Acció Educativa i Cultural del Bisbat de Mallorca, que pretén millorar la qualitat de la formació acadèmica, humana i religiosa dels nostres alumnes, així com les infrastructures i manteniment del nostre Centre.

 

Darreres actuacions finançades amb les vostres aportacions d'AECOM :

 

  a)  Millora de la qualitat educativa

- Suport a l’Educació Primària a les àrees de matemàtiques i llengua
- Reforç de la llengua anglesa a l’Educació Primària
- Hores d’estudi dirigit, biblioteca, reforç a EP i ESO
- Conversa en llengua anglesa a l’Educació Secundària
- Concertació del Batxillerat per poder finalitzar els estudis al nostre Centre
- Formació del professorat per millorar la tasca educativa
- Reconeixement a l’alumnat que finalitza l’ESO i BAT
- Tenim en projecte la millora de la comunicació amb les famílies mitjançant les noves tecnologies

 

 b)  Creació de noves infrastructures i espais

- Quatre aules per Batxillerat i quatre aules per Educació Primària
- Aules de desdoblaments a l’ESO
- Dos despatxos per tutories i nova sala de visita de pares i mares
- Supressió de barreres arquitectòniques (rampa i ascensor) i la construcció de les escales
  d’emergència
- Insonorització del menjador dels alumnes i millores als banys de la 1ª planta
- Nova instal·lació de gas natural amb la conseqüent adaptació de les calderes de calefacció existents
  i una nova instal·lació de calefacció pel nou edifici
- Una nova Sala d’Actes a punt d’acabar i un espai cobert al pati en projecte

  

c)  Dotació de recursos materials
- Mobiliari per a les aules
- Canons i portàtils amb connexió Wifi a les aules
- Renovació del material informàtic del centre
- Assecadors de mans als banys
- Renovació de la xarxa metàl·lica i bevedors del pati
- Renovació de les instal·lacions elèctriques per ampliació de potència

Procés d'escolarització. Curs 18-19

 

escolaritzacio 18 19

Accés a la pàgina web de Conselleria on podreu consultar:
 
Zones d'escolarització
Oficines d'escolarització
Calendaris i agenda
Normativa
Tramitació telemàtica de sol·licituds
Sol·licituds i certificats
Sorteigs
 
 

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]