EDUCACIÓ INFANTIL

 

El segon cicle de l’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, prevenint i compensant els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural.

Cal desvetllar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta, l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen, incidint en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

És indispensable posar en valor les emocions que sorgeixen durant el procés d’aprenentatge; l’emoció i la cognició funcionen constantment, la motivació positiva envers una tasca influeix significativament en l’aprenentatge dels infants i és molt important que els adults sapiguem descobrir què és el que els infants són capaços d’aconseguir, seguint el seu progrés de prop i tenint en compte les diferències individuals de cadascú.

“La infància no és merament una fase preparatòria per al futur, sinó una etapa de la vida amb uns valors i una cultura pròpia, conformada igualment per infants i adults.” Helena Buri i Areta Wasilewska-Gregorowicz.

Entenem la nostra escola com  un espai de benestar i d’aprenentatge a on s'aprèn durant tot el temps educatiu a partir de l’acolliment, la cura de la quotidianitat i el potencial educatiu del joc.

És una oportunitat per obrir finestres al món, aprendre a comunicar-se, a tenir curiositat, a descobrir, a experimentar, a entendre el món que els envolta, a progressar en el moviment i el domini del cos, a anar creixent en autonomia i autoestima, a créixer en els afectes, en les relacions i a ser creatius.

Tot això és possible si aprenen fent, pensant, comunicant, plantejant tasques amb sentit, donant valor a les preguntes i  afavorint l’autoregulació.

 

 

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]