Horari de Secretaria

 
 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Matí

8.50 a 13h

8.50 a 13h

8.50 a 13h

8.50 a 13h

8.50 a 13h

Tarda

-----

15 a 17.30h

-----

-----

-----

              Durant els mesos de juny, juliol i setembre l'horari  serà de 8.50 a 13h

 

Venda llibres de text. Curs 19-20

 
Amb el propòsit de facilitar-vos la compra dels llibres de text al Centre posem en funcionament el sistema de reserva de LOTS COMPLETS de llibres.

Per evitar molèsties i esperes, podeu reservar el lot complet a partir de dia 10 fins al 19 de juliol passant per la secretaria del centre. La forma de pagament pot ésser:

- En efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit fins el 19 de juliol de 2019.
- Per transferència bancària fins el 25 d’agost de 2019.

El dia 4 de setembre de 10 a 13 hores podreu passar a recollir els lots reservats de llibres per la biblioteca del centre, presentant el rebut DE RESERVA i el justificant de pagament.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 cartell
  
Llibres de text i de lectura EP
1r curs 2n curs Nou! 3r curs 4t curs Nou! 5è curs Nou! 6è curs
  
Llibres de text i de lectura ESO
1r curs 2n curs 2n PMAR 3r curs 4t curs
 
Llibres de text i lectura BAT
1r curs 2n curs Nou!
 
Llibres de text CFGM
1r curs 2n curs

 

Circulars. Curs 19-20

 
Circular EP (25/09/19):  Inici mes d'octubre
Circular General (08/10/19):  Usuaris i contrasenyes Gestib
Circular ESO (18/10/19):  Formació Google i Gestib
Circular General (03/10/19):  Informació activitats de desembre i Nadal
Circular General (14/01/20):  Diada de Sant Antoni
Circular General (30/01/20):  Rua i disfresses
Circular General (07/02/20):  Uniformitat del centre.
Circular General (19/2/20):  DYRECO - Boat Crew, SLU. Nou punt de venda
Circular EP (13/03/20):  Suspensió classes 1r EP
Circular EP (13/03/20):  Suspensió classes 2n EP
Circular EP (13/03/20):  Suspensió classes 3r EP
Circular EP (13/03/20):  Suspensió classes 4t EP
Circular EP (13/03/20):  Suspensió classes 5è EP
Circular EP (13/03/20):  Suspensió classes 6è EP
Circular ESO-BAT (13/03/20):  Suspensió classes ESO i BAT
Circular CFGM (13/03/20):   Suspensió classes CFGM
Circular General (16/03/20):  Informació horaris atenció famílies  
Circular General (17/03/20):  Informació econòmica per interrupció dels serveis complementaris
Circular General (23/03/20):  Creació usuari GESTIB
Recomanacions alumnes (16/03/20)  
Circular EP (22/04/20):   Instruccions d'avaluació de Conselleria EP
Circular CFGM (22/04/20):   Instruccions d'avaluació de Conselleria CFGM
Circular ESO (23/04/20):   Instruccions d'avaluació de Conselleria ESO
Circular BAT (23/04/20):   Instruccions d'avaluació de Conselleria BAT

 

Beques estudis (NEE) EP i ESO - 2019

 

Destinataris: Alumnes NEE matriculats per al curs 2019-2020 a Educació Primària i Secundària

Terminis de presentació: Fins dia 26 de setembre de 2019

Com sol·licitar-la: Mitjançant la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 

Beques generals - 2019

 

Destinataris: Alumnes matriculats per al curs 2019-2020 als estudis postobligatoris (Formació Professional i Batxillerat)

Terminis de presentació: Fins dia 1 d'octubre de 2019

Com sol·licitar-la: Mitjançant la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 

Petició de títols

 

Un cop superats els estudis de Batxillerat o Cicles Formatius, els alumnes heu de sol·licitar l'expedició del títol i fer el corresponent pagament de taxes a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 
Cal aportar a la Secretaria del centre:
  • fotocòpia del DNI
  • fotocòpia del llibre de família nombrosa (si és el cas)
  • l'exemplar per l'administració del Model 046 com a justificant del pagament que obtindreu en finalitzar el procés. Si no heu imprès el justificant, en podeu obtenir una còpia aquí.

Per abonar les taxes heu d'anar a la web de l'Agència tributària de les Illes Balears, on seleccionareu:

 Per a BAT
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
  • Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
  • Batxillerat: expedició del títol (tenint present si sou família nombrosa o no)
 
Per a Gestió Administrativa
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
  • Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
  • Formació Professional (sistema educatiu)
  • Expedició de títol de tècnic (tenint present si sou família nombrosa o no)

 

Titulacions

 

TÍTOLS DE CATALÀ

Els alumnes que varen finalitzar els estudis d'ESO i de Batxillerat durant els cursos 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 i 16-17 poden passar per secretaria a recollir la titulació corresponent.

TÍTOLS DE GRADUAT EN ESO

Els alumnes que finalitzaren l'ESO durant els cursos 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 i 14-15 (aprovats per juny de 2015) poden passar per secretaria a recollir els corresponents títols.

TÍTOLS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Els alumnes que finalitzaren els estudis de Gestió Administrativa abans de desembre de 2010 poden passar per l'IES Son Pacs a recollir el corresponent títol. 

 

AECOM

 

AECOM és l'Associació d'Ajuda a l'Acció Educativa i Cultural del Bisbat de Mallorca, que pretén millorar la qualitat de la formació acadèmica, humana i religiosa dels nostres alumnes, així com les infrastructures i manteniment del nostre Centre.

 

Darreres actuacions finançades amb les vostres aportacions d'AECOM :

 

  a)  Millora de la qualitat educativa

- Suport a l’Educació Primària a les àrees de matemàtiques i llengua
- Reforç de la llengua anglesa a l’Educació Primària
- Hores d’estudi dirigit, biblioteca, reforç a EP i ESO
- Conversa en llengua anglesa a l’Educació Secundària
- Concertació del Batxillerat per poder finalitzar els estudis al nostre Centre
- Formació del professorat per millorar la tasca educativa
- Reconeixement a l’alumnat que finalitza l’ESO i BAT
- Tenim en projecte la millora de la comunicació amb les famílies mitjançant les noves tecnologies
 
 
 

 

 b)  Creació de noves infrastructures i espais

- Quatre aules per Batxillerat i quatre aules per Educació Primària
- Aules de desdoblaments a l’ESO
- Dos despatxos per tutories i nova sala de visita de pares i mares
- Supressió de barreres arquitectòniques (rampa i ascensor) i la construcció de les escales
  d’emergència
- Insonorització del menjador dels alumnes i millores als banys de la 1ª planta
- Nova instal·lació de gas natural amb la conseqüent adaptació de les calderes de calefacció existents
  i una nova instal·lació de calefacció pel nou edifici
- Una nova Sala d’Actes a punt d’acabar i un espai cobert al pati en projecte
 
 

  

c)  Dotació de recursos materials
- Mobiliari per a les aules
- Canons i portàtils amb connexió Wifi a les aules
- Renovació del material informàtic del centre
- Assecadors de mans als banys
- Renovació de la xarxa metàl·lica i bevedors del pati
- Renovació de les instal·lacions elèctriques per ampliació de potència

Trets identificatius

Els Col·legis Diocesans, seguint una rica tradició, responen al compromís de l’Església en l’educació dels més joves, que sap que “l’esdevenidor de la humanitat es troba a les mans dels qui són capaços de transmetre, a les generacions futures, raons per viure i esperar”

[seguiu llegint]