Trets identificatius del centre

bisbe

Benvolguda comunitat educativa

Avui, poder presentar-vos el Projecte Educatiu Institucional és per a mi un signe positiu de l'esforç que ens condueix a la unitat del col·lectiu dels Col·legis Diocesans.

El fet de poder tenir tots plegats el mateix marc referencial, tant pel que fa a la voluntat pedagògica d’innovació i recerca com també per a la línia pastoral, com una oferta més que volem fer als nostres alumnes de cara a completar la seva formació integral, són una mostra evident del pas que estam fent, la voluntat de convertir la xarxa dels Col·legis Diocesans en col·legis en xarxa.

Expliquem-ho. Tot això significa que els col·legis comparteixen i s'enriqueixen amb una mateixa identitat que poua el sentit global de la seva línia educativa en l'Humanisme Cristià. Així les coses, l'horitzó vers el qual volem fer camí, que a la vegada ja ens explica l'acció educativa, és aquest: educar evangelitzant i evangelitzar educant. És possible trobar-se, avui, amb visions educatives que inclouen paral·lelismes, és a dir, processos que cauen en dicotomies i dualismes, optant per una educació entesa, primerament, com educació humana i social, deixant per un segon moment altres aspectes de la persona com són el cultiu de la seva interioritat o de la seva dimensió transcendent.

És fonamental, idò, que per fer camí cap a aquest procés educatiu integrador, els educadors tinguin un projecte educatiu que defineixi el tipus d'educació i de cultura que volem desenvolupar en els Centres Diocesans, ja que no totes les opcions educatives són un camí obert als valors evangèlics.

Per això, per fer viable el procés educatiu que plantejam, comptant sempre amb el suport de les famílies que ens confien l'educació dels seus fills, destacam, sense cap pretensió d'exhaustivitat, com a trets més característics, els següents:

  • El model antropològic de persona que ens ofereix Jesús de Nazaret. Ell mira la persona sempre en positiu i amb una mirada plena d'esperança i integradora, mai excloent.
  • Una formació ètica-moral que, d'una part, desperti en els educands les ganes de conèixer la veritat i, de l'altre, asseguri l'obertura als altres i a la societat.
  • Una educació que valori la dimensió religiosa i espiritual de la persona i en tingui cura d'ella. Sense voler menysprear les ajudes tecnològiques que es van introduint en el camp educatiu, no ha d'oblidar el cultiu d'altres valors complementaris que la ciència sola no pot donar.
  • Optar per una educació que promogui una cultura distinta, alternativa de la cultura fortament materialista i consumista que domina part de la societat.

En definitiva, com diu el Vaticà II, que l'acció educativa que impregna els Centres Diocesans, ajudi a les generacions futures a trobar raons de viure i d'esperar.

 

Amb tot el meu afecte i benedicció

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca